Zpět na předchozí stránku

Studovala herectví na Konzervatoři v brně, současný tanec a taneční divadlo na Duncan centre a nyní studuje na ateliéru tanečního a pohybového divadla a výchovy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Účastnila se řady kurzů, lekcí a workshopů se zaměřením na klasický a současný tanec, street dance a hip hop dance. Půsoila v Divadle Polárka a nyní v Divadle loutek Ostrava. Věnuje se také choreografii a pohybové spolupráci pro různá divadelní představení. V Divadle loutek Ostrava je součástí repertoáru její autorské představení saBotáž. Vyučuje také taneční výchovu a jevištní pohyb na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Tanec je pro mě radost, ventil a výzva. Nadšení pro pohyb jsem v sobě objevila při studiu herectví na brněnské konzervatoři, do tance jsem se zamilovala během krátkého pobytu na Duncan centre. Do tanečního světa se snažím proniknout skrz nejrůznější workshopy a doplňuji si vzdělání na katedře Tanečního a pohybového divadla a výchovy na JAMU. Jsem členkou hereckého souboru Divadla loutek Ostrava, kde jsem měla možnost pohybově spolupracovat na několika představeních. Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vyučuji studenty herectví taneční výchovu a jevištní pohyb. Spolu s Janou Ryšlavou jsem uvedla pohybové představení saBOTÁž, které zatím považuji za svůj největší počin. Cvičím yógu, hraji na ukulele, vlastním koloběžku, kolo i cyklistický obleček.

cooltour        mk         moap


Další partneři